Home ISO 9001:2015 Đào tạo có thu phí về ISO 9001:2008

Khách hàng tiêu biểu

Đào tạo ISO 9001:2008
Thứ 5, 06 Tháng 10 2011 14:07    PDF Print E-mail
Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2008

Một đội ngũ đánh giá nội bộ nắm rõ tiêu chuẩn và thành thạo kỹ năng đánh giá sẽ giúp hệ thống quản lý chất lượng không chỉ đạt được sự phù hợp với ISO 9001:2008 mà còn giúp cho hệ thống của công ty liên tục cải tiến, hiệu quả hơn, cắt giảm lãng phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Khóa học này giúp cho học viên có kiến thức và kỹ năng đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 như các chuyên gia đánh giá của các tổ chức chứng nhận.

I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA KHÓA ĐÀO TẠO

 • ------ Các khái niệm, nguyên tắc về quản lý chất lượng.
 • ------ Phân tích và thực hành tìm kiếm bằng chứng phù hợp với từng yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
 • ------ Kỹ năng đánh giá theo quá trình.
 • ------ Kỹ năng tổ chức, điều hành hiệu quả một cuộc đánh giá nội bộ.
 • ------ Kỹ năng phỏng vấn, ghi chép bằng chứng trong quá trình đánh giá.
 • ------ Kỹ năng báo cáo kết quả đánh giá nội bộ ISO 9001:2008.
 • ------ Thi cuối khóa và cấp chứng chỉ đánh giá viên nội bộ.

II. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

 • ------ 3 ngày (6 buổi), từ 08h:00 đến 17h:00 mỗi ngày.

III. SAU KHÓA HỌC BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ?

 • ------ Hiểu rõ và diễn giải đúng từng yêu cầu/điều khoản của ISO 9001:2008.
 • ------ Có được kỹ năng tìm kiếm bằng chứng sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:200.8
 • ------ Nắm vững nguyên tắc đánh giá theo quá trình và vận dụng thành thạo kỹ năng đánh giá theo quá trình.
 • ------ Có được kỹ năng thiết lập thông tin và môi trường giao tiếp để có cuộc đánh giá thành công.
 • ------ Có được kỹ năng lập kế hoạch và chương trình đánh giá nội bộ.
 • ------ Có được kỹ năng phỏng vấn.
 • ------ Có được kỹ năng xác định sự không phù hợp.
 • ------ Có được kỹ năng viết báo cáo không phù hợp.
 • ------ Nắm rõ quy trình đánh giá ISO 9001:2008 theo tiêu chuẩn ISO 19011:2011

IV. AI NÊN THAM DỰ

 • ------ Những người sẽ là đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
 • ------ Đại diện Lãnh đạo các Công ty đã có chứng nhận ISO 9001:2008 muốn củng cố kiến thức tiêu chuẩn và kỹ năng đánh giá nội bộ
 • ------ Thành viên ban ISO 9001 của các công ty.
 • ------ Các quản lý của các phòng ban.
 • ------ Để đạt được hiệu quả cao, những học viên đăng ký khóa học này nên là những người đã hiểu rõ từng yêu cầu/điều khoản của ISO 9001:2008 trước khi tham dự khóa học này.

V. THÔNG TIN MỞ KHÓA HỌC

 • ------ Ngày khai giảng: từ ngày 25 - 27/06/2012
 • ------ Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty TNHH TM & DV Tư Vấn Quốc Tế: Lầu 6, tòa nhà số 100 Nguyễn Xí, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
 • ------ Học phí: 120 USD/người

Lưu ý:

Học phí trên đã bao gồm VAT 10%, teabreak, ăn trưa, tài liệu, chứng chỉ.

Giảm 5% cho nhóm học viên 3 người trở lên.

Tặng phiếu giảm 10% học phí cho khóa học sau.

Quý Công ty có yêu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở của Quý Công ty hoặc cử nhân viên đi đào tạo, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , hoặc số điện thoại: 08 3899 8761

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty TNHH TM & DV TƯ VẤN QUỐC TẾ

Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà số 100 Nguyễn Xí, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

Điện thoại: 08 38998761         -         Fax: 08 38998762

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Thứ 5, 06 Tháng 10 2011 14:06    PDF Print E-mail
Khóa đào tạo thiết lập hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 là một tiêu chuẩn dành cho một hệ thống quản lý khoa học và chặt chẽ được quốc tế thừa nhận và áp dụng rộng rãi, có thể xem ISO 9001 là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho CEO trong việc nâng cao năng lực của từng nhân viên và nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trong thời kỳ cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

Khóa học này giúp cho học viên biết được nội dung những quy trình, thủ tục cần phải xây dựng để hình thành hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho Công ty của mình.

I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA KHÓA ĐÀO TẠO

 • ------ Các khái niệm và nguyên tắc về quản lý chất lượng.
 • ------ Mô hình của tiêu chuẩn ISO 9001:2008
 • ------ Quản lý theo quá trình và theo hệ thống
 • ------ Các bước cơ bản để xây dựng ISO 9001:2008.
 • ------ Các khó khăn khi áp dụng ISO 9001:2008
 • ------ Xây dựng đội ngũ điều hành hệ thống ISO 9001
 • ------ Thực hành biên soạn chính sách và mục tiêu chất lượng
 • ------ Thực hành biên soạn 6 thủ tục cơ bản của ISO 9001
 • ------ Thực hành biên soạn kế hoạch kiểm soát chất lượng
 • ------ Thực hành biên soạn các quy trình, thủ tục, hướng dẫn công việc điều hành ở các phòng ban
 • ------ Thi cuối khóa và cấp chứng chỉ.

II. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

 • ------ 3 ngày (6 buổi), học từ 08h:00 đến 17h:00 mỗi ngày.

III. SAU KHÓA HỌC BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ?

 • ------ Hiểu rõ mục đích của ISO 9001:2008.
 • ------ Củng cố kiến thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
 • ------ Hiểu được khái niệm về quản lý theo quá trình và vận dụng thành thạo cách quản lý theo quá trình.
 • ------ Nắm rõ nội dung của thủ tục, quy trình theo yêu cầu của ISO 9001:2008 phù hợp với công ty của mình.
 • ------ Có kỹ năng biên soạn các thủ tục, quy trình điều hành công việc hằng ngày ở từng phòng ban.
 • ------ Hiểu và vận dụng thành thạo vòng tròn PDCA (Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến) trong công việc.
 • ------ Nắm rõ các bước xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và có khả năng hướng dẫn các phòng ban tự xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 cho công ty.
 • ------ Hiểu quy trình chứng nhận ISO 9001:2008

IV. AI NÊN THAM DỰ

 • ------ Ban giám đốc các công ty muốn tìm hiểu áp dụng ISO 9001:2008
 • ------ Thành viên ban ISO 9001 của các công ty đã có ISO 9001:2008 muốn cải tiến hệ thống
 • ------ Các quản lý của các phòng ban
 • ------ Các cá nhân muốn tìm hiểu cách thức vận dụng ISO 9001:2008.

V. THÔNG TIN MỞ KHÓA HỌC

 • ------ Ngày khai giảng: dự kiến cuối tháng 06/2012
 • ------ Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty TNHH TM & DV Tư Vấn Quốc Tế: Lầu 6, tòa nhà số 100 Nguyễn Xí, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
 • ------ Học phí: 150 USD/người

Lưu ý:

Học phí trên đã bao gồm VAT 10%, teabreak, ăn trưa, tài liệu, chứng chỉ.

Giảm 5% cho nhóm học viên 3 người trở lên.

Tặng phiếu giảm 10% học phí cho khóa học sau.

Quý Công ty có yêu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở của Quý Công ty hoặc cử nhân viên đi đào tạo, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , hoặc số điện thoại: 08 3899 8761

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty TNHH TM & DV TƯ VẤN QUỐC TẾ

Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà số 100 Nguyễn Xí, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

Điện thoại: 08 38998761 - Fax: 08 38998762

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Thứ 5, 06 Tháng 10 2011 14:04    PDF Print E-mail
Khóa đào tạo hiểu rõ tiêu chuẩn ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 là một tiêu chuẩn dành cho một hệ thống quản lý khoa học và chặt chẽ được quốc tế thừa nhận và áp dụng rộng rãi, có thể xem ISO 9001 là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho CEO trong việc nâng cao năng lực của từng nhân viên và nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trong thời kỳ cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

Ngoài ra, một người có hiểu biết về ISO 9001:2008 sẽ có kiến thức nền tản để trở thành một nhà quản lý giỏi và dễ dàng thăng tiến trong công việc.

Khóa học này giúp cho học viên có kiến thức nền tản vận dụng xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho Công ty của mình

I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA KHÓA ĐÀO TẠO

 • ------- Các khái niệm về chất lượng.
 • ------- Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng.
 • ------- Các nguyên tắc quản lý chất lượng.
 • ------- Chu trình PDCA trong quản lý chất lượng.
 • ------- Phân tích và diễn giải để hiểu rõ từng yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
 • ------- Các bước cơ bản để xây dựng ISO 9001:2008.
 • ------- Các khó khăn khi áp dụng ISO 9001:2008
 • ------- Thi cuối khóa và cấp chứng chỉ.

II. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

 • ------- 2 ngày (4 buổi), học từ 08h:00 đến 17h:00 mỗi ngày

III. SAU KHÓA HỌC BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ?

 • ------- Hiểu rõ mục đích của ISO 9001:2008
 • ------- Hiểu rõ vì sao các công ty khách hàng của chúng ta thường yêu cầu chúng ta áp dụng ISO 9001:2008?
 • ------- Hiểu được khái niệm về quản lý theo quá trình và vận dụng thành thạo cách quản lý theo quá trình.
 • ------- Hiểu rõ từng yêu cầu/điều khoản của ISO 9001:2008
 • ------- Diễn giải đúng từng yêu cầu/điều khoản của ISO 9001:2008 tạo nền tản để trở thành đánh giá viên nội bộ.
 • ------- Biết được các quy trình/thủ tục cơ bản cần phải có của một hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
 • ------- Hiểu và vận dụng thành thạo vòng tròn PDCA (Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến) trong công việc.
 • ------- Biết các bước xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.
 • ------- Hiểu quy trình chứng nhận ISO 9001:2008

IV. AI NÊN THAM DỰ

 • ------- Những người muốn hiểu sâu sắc từng điều khoản/yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008
 • ------- Đại diện Lãnh đạo các Công ty đã có chứng nhận ISO 9001:2008 muốn củng cố kiến thức tiêu chuẩn
 • ------- Thành viên ban ISO 9001 của các công ty
 • ------- Các quản lý của các phòng ban
 • ------- Các lãnh đạo các công chuẩn bị áp dụng ISO 9001.

V.THÔNG TIN MỞ KHÓA HỌC

 • ------- Ngày khai giảng: từ ngày 07 – 10/05/2012
 • ------- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty TNHH TM & DV Tư Vấn Quốc Tế: Lầu 6, tòa nhà số 100 Nguyễn Xí, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
 • ------- Học phí: 90 USD/học viên

Lưu ý:

Học phí trên đã bao gồm VAT 10%, teabreak, ăn trưa, tài liệu, chứng chỉ.

Giảm 5% cho nhóm học viên 3 người trở lên;

Tặng phiếu giảm 10% học phí cho khóa học sau.

Quý Công ty có yêu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở của Quý Công ty hoặc cử nhân viên đi đào tạo, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , hoặc số điện thoại: 08 3899 8761

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty TNHH TM & DV TƯ VẤN QUỐC TẾ

Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà số 100 Nguyễn Xí, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

Điện thoại: 08 38998761         -          Fax: 08 38998762

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp các thắc mắc của bạn

Xin chú ý: Những mục có dấu * là những mục phải có thông tin

Bạn chưa cho chúng tôi biết họ tên của bạn

Bạn chưa điền thông tin điện thoại di động

  Refresh Captcha  
Bạn chưa nhập mã bảo mật
 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ

Văn phòng ở TP Hồ Chí Minh:
 • Phòng 802, 57 - 59 Hồ Tùng Mậu,
 • Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
 • Tel: (08) 3727 3157 - 3727 3920
 • Fax: (08) 3727 3992
 • Email: info@i-tsc.vn

 

Văn phòng ở Hà Nội:

 • 29 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội.
 • Tel: (04) 6128 1045

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.