Home

Khách hàng tiêu biểu

PDF Print E-mail
Tổng quan Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 | Tư vấn IATF 16949:2016
Tỉ lệ bình chọn: / 17
Mời bạn bình chọn: Quá tệRất hữu ích 

Nguồn gốc tiêu chuẩn IATF 16949:2016

tiêu chuẩn IATF 16949:2016Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 là phiên bản đầu tiên về Hệ thống Quản lý Chất lượng ngành Ô tô được phát triển bởi Hiệp Hội Xe Ô tô Thế Giới (IATF - International Automotive Task Force) ban hành vào năm 2016. IATF 16949:2016 được Hiệp Hội Ô tô Thế Giới (IATF) chính thức ban hành vào 01/10/2016 với tên gọi đầy đủ là “Các Yêu Cầu về Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng dành cho Các Tổ Chức Sản Xuất và Dịch vụ liên quan Linh Kiện ngành Ô tô”

Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 là tiêu chuẩn thay thế cho tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009, IATF 16949:2016 được biên soạn bởi Hiệp Hội Xe Ô tô Thế Giới IATF (International Automotive Task Force) với sự hỗ trợ của ủy ban TC 176 (Technical Committee 176) của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO.

Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 là một tiêu chuẩn đột phá, định hướng mạnh mẽ vào khách hàng là các hãng sản xuất Ô tô hàng đầu thế giới, trong tiêu chuẩn IATF 16949:2016 là sự tập hợp của các yêu cầu cụ thể từ những hãng Xe Ô tô hàng đầu thế giới như là BMW, FCA US LLC (Chrysler Group LLC cũ), FCA Italy SpA, Ford Motor Company, General Motors, PSA Group, Renault Group.

ISO/TS 16949 phiên bản lần đầu tiên được Hiệp Hội Xe Ô Tô Thế Giới (IATF) ban hành vào năm 1999 với mục đích hài hoà các hệ thống đánh giá và chứng nhận khác nhau trên toàn thế giới trong chuỗi cung ứng cho ngành ô tô. Các bản sửa đổi khác đã được ban hành mới là ấn bản lần 2 vào năm 2002 và ấn bản lần thứ 3 năm 2009 để phù hợp với ngành sản xuất phụ trợ cho Ô tô và phù hợp với các bản sửa đổi của tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

ISO / TS 16949 cùng với các tài liệu về kỹ thuật quản lý và kiểm soát chất lượng - 5 công cụ cốt lõi (5 Core tools) là FMEA, SPC, MSA, APQP, PPAP được biên soạn và phát hành để giúp cho tất cả các công ty sản xuất linh kiện ngành ô tô trên toàn thế giới có thể đáp ứng được các yêu cầu khắc khe của các hãng ô tô hàng đầu thế giới, từ đó giúp cho ngành sản xuất xe ô tô có thể phát triển bền vững.

Hiệp hội Xe Ô tô Thế Giới IATF là một “nhóm đặc biệt” bao gồm các Công ty sản xuất xe ô tô hàng đầu thế giới và các hiệp hội thương mại ngành ô tô, bao gồm các thành viên là BMW Group, FCA US LLC, Daimler AG, FCA Italy Spa, Ford Motor Company, General Motors Company, PSA Group, Renault, Volkswagen AG and the vehicle manufacturers respective trade associations – AIAG (U.S.), ANFIA (Italy), FIEV (France), SMMT (U.K.) and VDA (Germany).

Mục đích của tiêu chuẩn IATF 16949:2016

Giống như tiêu chuẩn ISO/TS 16949 trước đây, tiêu chuẩn IATF 16949:2016 được phát triển dựa trên nền tản của ISO 9001:2015, kết hợp với QS 9001 và VDA 6.1 và các yêu cầu cụ thể của các hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới vì vậy cấu trúc của tiêu chuẩn IATF 16949:2016 giống với cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (để hiểu hơn về ISO 9001 vui lòng xem bài viết (click vào để xem bài viết) Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là gì? , tuy nhiên tương ứng với mỗi điều khoản của ISO 9001:2015 thì IATF 16949:2016 bổ sung thêm các điều khoản khác với độ khó cao hơn rất nhiều so với ISO 9001:2015 nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt và khắc khe về chất lượng của ngành sản xuất linh kiện ô tô.

Ví dụ: trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015, chỉ có điều khoản “7.2 Năng lực”, thì IATF 16949:2016 ngoài điều khoản “7.2 Năng lực” giống ISO 9001:2015 thì còn có thêm điều khoản “7.2.1 Năng lực-bổ sung”, “7.2.2 Năng lực-đào tạo tại chỗ”, “7.2.3 Năng lực của đánh giá viên nội bộ”, “7.2.4 Năng lực của đánh giá viên bên thứ hai”

điều khoản tiêu chuẩn IATF 16949:2016

Mục đích của tiêu chuẩn quốc tế IATF 16949:2016 là phát triển Hệ thống Quản lý Chất lượng mà:

- Giúp cho Doanh nghiệp liên tục cải tiến

- Nhấn mạnh vào phòng ngừa sai lỗi, phòng ngừa khuyết tật

- Đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của ngành sản xuất ô tô và ứng dụng được các công cụ của ngành sản xuất ô tô.

- Tăng cường giảm sự biến động của chất lượng sản phẩm, giảm sự biến động của quá trình và giảm lãng phí trong toàn bộ chuỗi cung ứng của ngành ô tô.

Để ứng dụng được IATF 16949:2016, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn IATF 16949:2016, thì doanh nghiệp phải áp dụng thường xuyên 5 công cụ cốt lõi của ngành sản xuất linh kiện ô tô (5 Core tools) là:

- FMEA (Potential Failure Mode and Effects Analysis) – Phân tích hình thức sai lỗi tiềm ẩn và tác động của các hình thức sai lỗi tiềm ẩn.

- SPC (Statistical Process Control) – công cụ “Kiểm soát quá trình bằng thống kê” (chú ý công cụ SPC của IATF 16949:2016 không phải là 7 QC tools thường áp dụng của người Nhật, rất nhiều người lầm lẫn về công cụ này).

- MSA (Measurement System Analysis) – công cụ “Phân tích hệ thống đo lường”

- APQP (Advanced Product Quality Planning and Control Plan) – công cụ “Cách thức hoạch định tiên tiến về chất lượng sản phẩm phẩm và kế hoạch kiểm soát”.

- PPAP (Production Part Approval Process) – công cụ “Quá trình phê duyệt sản xuất (hàng loạt)”

Năm công cụ cốt lõi - 5 core tools (FMEA, SPC, MSA, APQP, PPAP) liên tục được tổ chức AIAG (Automotive Industry Action Group) (một tổ chức được IATF ủy quyền biên soạn, sửa đổi, ban hành 5 Core tools) liên tục cập nhật mới nội dung, vì vậy để ứng dụng hiệu quả IATF 16949:2016 cũng như đảm bảo kết quả đánh giá chứng nhận IATF 16949:2016 luôn tốt, các doanh nghiệp áp dụng IATF 16949:2016 cần phải thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất của các công cụ này. (nếu bạn không biết phiên bản mới nhất của SPC, APQP, FMEA, MSA, PPAP các hãy liên lạc với chúng tôi www.i-tsc.vn).

Chính nhờ việc áp dụng thường xuyên 5 core tools nên IATF 16949:2016 là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm đảm bảo nhà cung cấp và những chi nhánh của các nhà cung cấp hoạt động với một hệ thống liên tục cải tiến, có khả năng ngăn ngừa những sai lỗi ngay từ ban đầu (bằng cách áp dụng FMEA, APQP, PPAP), giảm độ biến thiên chất lượng sản phẩm (bằng cách áp dụng SPC, MSA), và giảm các lãng phí trong hoạt động sản xuất.

Các điều khoản chính của tiêu chuẩn IATF 16949:2016

Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 cũng được xây dựng dựa trên nền tảng 7 nguyên tắc quản lý chất lượng và “tư duy dựa trên rủi ro / Risk-based thinking”, tiêu chuẩn IATF 16949:2016 có cấu trúc giống tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tuy nhiên IATF 16949:2016 có thêm các điều khoản bổ sung dành cho yêu cầu đặc thù của ngành sản xuất linh kiện Ô tô.

Mô hình tiêu chuẩn IATF 16949:2016

Để tham khảo thêm các tiêu đề điều khoản của tiêu chuẩn IATF 16949:2016, vui lòng tham khảo bài viết “Danh mục các điều khoản của tiêu chuẩn IATF 16949:2016”

Đánh giá chứng nhận IATF 16949:2016

Những Doanh nghiệp đã có chứng nhận ISO/TS 16949: 2009 thì chứng nhận ISO/TS 16949:2009 sẽ không còn giá trị sau ngày 14 tháng 9 năm 2018.

Để được đánh giá chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn IATF 16949:2016, thì Doanh nghiệp ngoài việc đáp ứng được các yêu cầu trong tiêu chuẩn IATF 16949:2016, chứng minh áp dụng thành thạo và hiệu lực 5 Core tools (FMEA, SPC, MSA, APQP, PPAP) thì phải thỏa mãn những quy định được nêu trong IATF Rule 5th Edition - Rules for Achieving and Maintaining IATF Recognition của tổ chức IATF.

Chỉ có những tổ chức đánh giá chứng nhận (Certification Bodies) được IATF chấp thuận thì mới được quyền đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn IATF 16949:2016, để biết được những tổ chức chứng nhận nào được phép đánh giá cấp chứng nhận IATF 16949 vui lòng kham khảo bài viết “Danh sách các tổ chức đánh giá chứng nhận IATF 16949:2016”

Tư vấn IATF 16949:2016

Trên đây là sơ lược về tiêu chuẩn IATF 16949:2016, nếu Quý Doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về dịch vụ tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp tiêu chuẩn IATF 16949:2016 (tư vấn IATF 16949:2016), xin mời Quý vị tìm đọc bài viết “Dịch vụ tư vấn IATF 16949:2016” của chúng tôi.

Tóm lại: Doanh nghiệp muốn tham gia vào chuỗi cung ứng linh kiện ngành Ô tô, muốn trở thành một công ty sản xuất/gia công linh kiện Ô tô thì Doanh nghiệp đó phải áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn IATF 16949:2016. Với nhiều năm kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều Doanh nghiệp về tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009 và IATF 16949:2016, ông Trương Thành Nhân – Giám Đốc Công ty Tư vấn IATF 16949:2016 Time Super C (www.i-tsc.vn) có nhận xét về tiêu chuẩn IATF 16949:2016 như sau: “Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 không chỉ được xây dựng dựa trên nền tản ISO 9001:2015 mà còn được xây dựng dựa trên nguyên lý 6 sigma và triết lý sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing vì vậy Doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn này không chỉ tạo ra được lợi thế gia nhập chuỗi cung ứng ngành ô tô mà còn hưởng lợi rất nhiều từ các kỹ thuật quản lý hàng đầu thế giới được chỉ dẫn cụ thể trong tiêu chuẩn, giúp cho Doanh nghiệp giảm thiểu tối đa lãng phí, ngày càng nâng cao được lợi nhuận, và tạo ra được lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trong bối cảnh thương trường ngày càng khốc liệt hiện nay.”

Nếu Quý vị không rõ bất kỳ nội dung nào trong bài viết này, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn lòng giúp Quý vị giải đáp thắc mắc.
Để hiệu quả trong việc giải đáp, Quý vị vui lòng sử dụng một trong ba cách liên hệ sau:
- Gọi điện trực tiếp đến Văn phòng Công ty chúng tôi để được giải đáp trực tiếp qua điện thoại. Số điện thoại liên hệ: 08 37 27 31 57
- Tổng hợp các câu hỏi vào gởi vào email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
- Gởi trực tiếp vào form bên dưới.
Để Chúng tôi có thể giải đáp dễ hiểu hơn, khi gởi những thắc mắc cho Chúng tôi, Quý vị vui lòng cung cấp thông tin công việc hiện tại (vị trí công việc đang đảm trách, cơ quan hiện đang công tác) để chúng tôi có thể tìm kiếm những ví dụ thực tiễn phù hợp cung cấp cho Quý vị.

(Tác giả bài viết: Trương Thành Nhân - International TIME SUPRE C Co., Ltd

Vui lòng ghi rõ nguồn www.i-tsc.vn khi bạn trích dẫn nội dung trong bài viết này)

Quý khách có nhu cầu tư vấn IATF 16949:2016, vui lòng liên hệ: 08 37 27 31 57 hoặc hotline: 0968 818 069

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ

Văn phòng ở TP Hồ Chí Minh:
  • Phòng 802, 57 - 59 Hồ Tùng Mậu,
  • Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
  • Tel: (08) 3727 3157 - 3727 3920
  • Fax: (08) 3727 3992
  • Email: info@i-tsc.vn

 

Văn phòng ở Hà Nội:

  • 29 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội.
  • Tel: (04) 6128 1045

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.